Tất cả sản phẩm

Thăn Nội Bò Úc Cắt Sẵn

520,000 

Thịt Bò Nhập Khẩu

Thịt Bò Hidasan Bittet

690,000 

Tất cả sản phẩm

Bò Hokubeef – Rib Eye

550,000