Tất cả sản phẩm

Thăn Nội Bò Úc Cắt Sẵn

520,000 
62,000 310,000 
Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Thăn Nội Bò Úc

Liên hệ để báo giá

Thịt Bò Nhập Khẩu

Thịt Bò Hidasan Bittet

150,000 750,000 

Tất cả sản phẩm

Bắp Bò Úc Kilcoy

Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Thịt Ba Chỉ Bò Đan Mạch

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Bò Hokubeef – Rib Eye

550,000 

Tất cả sản phẩm

Lõi Vai Bò Wagyu SK

480,000 

Tất cả sản phẩm

Sườn Bò Úc Cắt Sẵn

340,000 

Tất cả sản phẩm

Sườn Bò Úc Nguyên Khối

Liên hệ để báo giá