Tất cả sản phẩm

Sườn Bò Úc Cắt Sẵn

340,000 

Tất cả sản phẩm

Sườn Bò Úc Nguyên Khối

Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Sườn Bò Mỹ Nguyên Khối

Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Dẻ Sườn Bò Fourstar

Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Thịt Bắp Bò Teys Nguyên Khối

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Thịt Bò Fuji Bittet

750,000 
Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Thịt Diềm Thăn Bò SK King Beef

170,000 

Tất cả sản phẩm

Thịt Bò Xay SK King Beef (80-20)

85,000 170,000