Tất cả sản phẩm

Lõi Vai Bò Wagyu SK

480,000 

Tất cả sản phẩm

Thịt Bò Fuji Bittet

690,000 

Tất cả sản phẩm

Thăn Ngoại Bò KX Ishiga

890,000 

Tất cả sản phẩm

Thịt Bò Wagyu Úc

750,000