Tất cả sản phẩm

Lõi Vai Bò Wagyu SK

480,000 

Tất cả sản phẩm

Thăn Ngoại Bò KX Ishiga

890,000 

Tất cả sản phẩm

Thịt Bò Wagyu Úc

750,000