Hải Sản Nhập Khẩu

Sò Điệp Nửa Mảnh Nhật

240,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Bào Ngư Hàn Quốc Đủ Size

350,000 440,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Sò Điệp Nguyên Vỏ Nhật

160,000 180,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Cồi Sò Điệp Việt Nam

190,000 210,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Lươn Nhật – Unagi Japan

720,000 
Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Thịt Diềm Thăn Bò SK King Beef

170,000 

Tất cả sản phẩm

Thịt Bò Xay SK King Beef (80-20)

85,000 170,000 
Liên hệ để báo giá