Tất cả sản phẩm

Bò Wagyu SK – Striploin

480,000 
350,000 
Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Gù Bò Úc – Grain Fed

Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Thịt Ba Chỉ Bò Úc (Short Plate)

Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Dẻ Sườn Bò Brazil – SK

95,000 190,000 

Tất cả sản phẩm

Thăn Ngoại Bò Úc

Liên hệ để báo giá

Tất cả sản phẩm

Sườn Bò Không Xương AAA

390,000 

Tất cả sản phẩm

Sườn Bò Mỹ Cắt Sẵn

340,000 

Tất cả sản phẩm

Thăn Ngoại Bò KX Ishiga

890,000 

Tất cả sản phẩm

Bò Lúc Lắc Wagyu Brisbane

195,000 390,000