Hải Sản Nhập Khẩu

Cá Thu ATKA

Liên hệ để báo giá

Hải Sản Nhập Khẩu

Cá Saba Fillet

160,000 
Liên hệ để báo giá

Hải Sản Nhập Khẩu

Vẹm Hàn Quốc Nửa Mảnh SK

190,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Vẹm Xanh New Zealand Nửa Mảnh

285,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Cua Lột Myanmar

350,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Ốc Bulot

210,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Sò Điệp Nửa Mảnh Nhật

240,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Bào Ngư Hàn Quốc Đủ Size

350,000 440,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Sò Điệp Nguyên Vỏ Nhật

160,000 180,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Cồi Sò Điệp Việt Nam

190,000 210,000 

Hải Sản Nhập Khẩu

Lươn Nhật – Unagi Japan

720,000